Privacy


Privacy of wat gebeurt er met uw gegevens?

Indien u een profiel of bestelling heeft (aan)gemaakt worden de volgende gegevens
bewaard:
  • E-mailadres en wachtwoord.
  • De gegevens in het privé-adresboek.
  • Een overzicht van vorige orders en de status.
*Genoemde gegevens zijn alléén opvraagbaar door de eigenaar van het
profiel.

Adresgegevens (NAW) worden door ons alléén voor de verzending gebruikt.

Deze webshop gebruikt geen gedwongen "cookies".
Deze webshop heeft geen partnerschappen of speciale relaties met
derden. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn doorgevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die
ontvangen wordt via de site.

Postadressen worden alleen gebruikt om de aankoop te verzenden.
Een telefoonnummer wordt alléén gebruikt om contact op te nemen als dat
nodig is in verband met de bestelling. Deze webshop doet niet aan ongevraagde reclame,
niet via de post, niet per telefoon of e-mail of op welke andere manier dan ook.